Urban Desi

Urban Desi - Episode 63
Aaj Entertainment
Wasay Chaudhary, Mozna, Ali Kazmi
16 Jul 2017
Urban Desi - Episode 62
Aaj Entertainment
13 Jul 2017
Urban Desi - Episode 61
Aaj Entertainment
07 Jul 2017
Urban Desi - Episode 60
Aaj Entertainment
06 Jul 2017
Urban Desi - Episode 59
Aaj Entertainment
30 Jun 2017
Urban Desi - Episode 58
Aaj Entertainment
29 Jun 2017
Urban Desi - Episode 61
Aaj Entertainment
12 Jun 2017
Urban Desi - Episode 60
Aaj Entertainment
26 May 2017
Urban Desi - Episode 59
Aaj Entertainment
25 May 2017
Urban Desi - Episode 58
Aaj Entertainment
19 May 2017
Urban Desi - Episode 57
Aaj Entertainment
18 May 2017
Urban Desi - Episode 56
Aaj Entertainment
12 May 2017
Urban Desi - Episode 55
Aaj Entertainment
11 May 2017
Urban Desi - Episode 54
Aaj Entertainment
05 May 2017
Urban Desi - Episode 53
Aaj Entertainment
04 May 2017
Urban Desi - Episode 52
Aaj Entertainment
28 Apr 2017
Urban Desi - Episode 51
Aaj Entertainment
27 Apr 2017
Urban Desi - Episode 50
Aaj Entertainment
21 Apr 2017
Urban Desi - Episode 49
Aaj Entertainment
20 Apr 2017
Urban Desi - Episode 48
Aaj Entertainment
14 Apr 2017
Urban Desi - Episode 47
Aaj Entertainment
13 Apr 2017
Urban Desi - Episode 46
Aaj Entertainment
08 Apr 2017
Urban Desi - Episode 45
Aaj Entertainment
06 Apr 2017
Urban Desi - Episode 44
Aaj Entertainment
31 Mar 2017
Urban Desi - Episode 43
Aaj Entertainment
30 Mar 2017
Urban Desi - Episode 42
Aaj Entertainment
24 Mar 2017
Urban Desi - Episode 41
Aaj Entertainment
18 Mar 2017
Urban Desi - Episode 40
Aaj Entertainment
16 Mar 2017
Urban Desi - Episode 39
Aaj Entertainment
10 Mar 2017
Urban Desi - Episode 38
Aaj Entertainment
03 Mar 2017
Urban Desi - Episode 37
Aaj Entertainment
02 Mar 2017
Urban Desi - Episode 36
Aaj Entertainment
24 Feb 2017
Urban Desi - Episode 35
Aaj Entertainment
23 Feb 2017
Urban Desi - Episode 34
Aaj Entertainment
17 Feb 2017
Urban Desi - Episode 33
Aaj Entertainment
16 Feb 2017
Urban Desi - Episode 32
Aaj Entertainment
10 Feb 2017
Urban Desi - Episode 31
Aaj Entertainment
09 Feb 2017
Urban Desi - Episode 30
Aaj Entertainment
03 Feb 2017
Urban Desi - Episode 29
Aaj Entertainment
02 Feb 2017
Urban Desi - Episode 28
Aaj Entertainment
27 Jan 2017
Urban Desi - Episode 27
Aaj Entertainment
26 Jan 2017
Urban Desi - Episode 26
Aaj Entertainment
20 Jan 2017
Urban Desi - Episode 25
Aaj Entertainment
19 Jan 2017
Urban Desi - Episode 24
Aaj Entertainment
13 Jan 2017
Urban Desi - Episode 23
Aaj Entertainment
12 Jan 2017
Urban Desi - Episode 22
Aaj Entertainment
06 Jan 2017
Urban Desi - Episode 21
Aaj Entertainment
05 Jan 2017
Urban Desi - Episode 20
Aaj Entertainment
30 Dec 2016
Urban Desi - Episode 19
Aaj Entertainment
29 Dec 2016
Urban Desi - Episode 18
Aaj Entertainment
23 Dec 2016
Urban Desi - Episode 17
Aaj Entertainment
22 Dec 2016
Urban Desi - Episode 16
Aaj Entertainment
16 Dec 2016
Urban Desi - Episode 14
Aaj Entertainment
09 Dec 2016
Urban Desi - Episode 13
Aaj Entertainment
08 Dec 2016
Urban Desi - Episode 12
Aaj Entertainment
02 Dec 2016
Urban Desi - Episode 11
Aaj Entertainment
01 Dec 2016
Urban Desi - Episode 10
Aaj Entertainment
25 Nov 2016
Urban Desi - Episode 09
Aaj Entertainment
24 Nov 2016
Urban Desi - Episode 08
Aaj Entertainment
18 Nov 2016
Urban Desi - Episode 07
Aaj Entertainment
17 Nov 2016
Urban Desi - Episode 06
Aaj Entertainment
11 Nov 2016
Urban Desi - Episode 04
Aaj Entertainment
07 Nov 2016
Urban Desi - Episode 03
Aaj Entertainment
30 Oct 2016